Plastové okná, plastové dvere

Plastové okná, plastové dvere

V cene je zahrnuté:

 • BEZPLATNÉ zameranie a doprava v rámci celého Slovenska
 • Servis a oprava 24 hodín denne, 7 dní v týždni
 • okná a dvere zo špičkových profilov REHAU, VEKA, SALAMANDER
 • nemecké kovanie ROTO NT
 • izolačné dvojsklo Ug = 1,0 W/m2K s teplým rámikom a chemickým pokovením PILKINGTON
 • komôrkový vnútorný parapet
 • vonkajší parapet aluminium
 • celotieniace retiazkové žalúzie
 • poistka proti vlámaniu
 • montáž + murárske práce
 • demontáž + BEZPLATNÝ odvoz a likvidácia odpadu

TOP REAL - Košice

Otvor galériu

Adlerová 8 - Košice

Otvor galériu

Benadová 5 - Košice

Otvor galériu

Buzulucká 5,7,9 - Košice

Otvor galériu

Exnárova 2 - Košice

Otvor galériu

Naše Referencie

Fábryho 34 - Košice

Otvor galériu

Charkovská 10 - Košice

Otvor galériu

Kalinovská 3,7,12,14 - Košice

Otvor galériu

Krosnianska 15, 21, 23, 25, 27, 57, 69, 71 - Košice

Otvor galériu

Ovručská 23 - Košice

Otvor galériu

Otázky & odpovede

Firmu REHAU založili v roku 1948 v mestečku REHAU v Bavorsku . REHAU vyvíja, vyrába a predáva špičkové produkty , systémy a moduly z termoplastov a elastomérov a je partnerom pre takmer všetky hospodárske odvetvia. Značka REHAU je synonymom kvality v celosvetovom meradle. V segmente Okenné a fasádne systémy má dlhoročnú tradíciu a bohaté skúsenosti a patrí mu popredné miesto medzi svetovými výrobcami. 30 ročnú garanciu na farebnú stálosť a štrukturálnu nemennosť môže doložiť výsledkami svojej dlhoročnej produkcie.
Vyššie uvedené garancie fy. REHAU vyplývajú z prístupu firmy pri jednotlivých technologických operáciách. Kvalita hladkosti povrchu sa kontroluje mikroskopicky. Po prekročení určitej hranice mikroskopických trhlín sa menia profilové matrice, ktoré idú na finančne náročnú renováciu. Mnohé firmy podceňujú túto skutočnosť, ušetria náklady, veď na profiloch voľným okom nie je vidno trhliny. Prach, ktorý je v ovzduší vyplní mikroskopické škáry, slnko a dážď prach zafixujú a to má za následok zmenu odtieňa profilu okna. Čo sa týka samotného materiálu z ktorého je profil vyrábaný, a to platí vo všetkých výrobných prevádzkach fy. REHAU po celom svete, je z originálnych prímesí bez recyklátov . Mnohí renomovaní výrobcovia profilov, ktorí sa chcú etablovať na trhoch východnej Európy majú dvojakú kvalitu. V snahe o presadenie sa, na výrobu profilov používajú recyklované plasty. Na jednej strane je to chvályhodné, že sa šetrí životné prostredie, ale na druhej strane je to na úkor kvalitatívnych vlastností samotného profilu, ktoré sa prejavia po niekoľkých rokoch.
Výrobcovia plastových profilov ponúkajú svoje profily na testovanie rôznym skúšobným ústavom, aby nezávislí experti určili kvalitatívne vlastnosti ich výrobkov. Opierame sa o výsledky Slovenských a Českých inštitúcii a to SKTC – 110 VUSAPL – Nitra, SKTC – 113 Lignotesting – Bratislava, Skúšobňa č.224 ITC – Zlín a zahraničných spoločností BBA, QKE, IFT, KOMO, EMPA a iné. Namerané hodnoty jednoznačne určili lídra – profily fy. REHAU . (Porovnanie v tabuľkách.) stavebné tabuľky. Kvalitné okno by malo zabezpečiť tepelnú a zvukovú izoláciu, bezproblémovú a dlhoročnú funkčnosť a životnosť. Vhodná ochrana pred stratou tepla znižuje poplatky za kúrenie a zlepšuje komfort bývania. Pri tepelnej izolácii hlavnú úlohu zohrávajú parametre sklenných tabúl a plastových profilov. Nami používané izolačné dvojsklo má štandardne koeficient prestupu tepla len 1,0 W/m2K a navyše je hlbšie vsadené v rámoch, vďaka čomu je najkritickejšie miesto obalené väčším množstvom plastu a 3 aj 5-komorové profily vytvárajú predpoklady pre dokonalú izoláciu.
Izolačné sklo by malo mať dobré tepelnoizolačné vlastnosti. V zimnom období by mali byť straty tepla čo najmenšie, a tým i náklady na vykurovanie čo najnižšie. V letnom období by malo prepúšťať do interiéru síce viac svetla, ale málo tepelnej energie, nakoľko tú musíme klimatizáciou z interiéru pre zlepšenie pohody “odstrániť”, pričom klimatizovanie vnútorného priestoru je 4 až 5-krát nákladnejšie ako jeho vykúrenie. Z pohľadu celkovej energetickej náročnosti sú okná najslabším miestom v obalovej konštrukcii budovy. Zasklenie tvorí zhruba 70 % plochy týchto problémových miest, preto sme pristupovali k výberu nášho dodávateľa skiel veľmi zodpovedne. Zákazník si môže vybrať zo širokej škály skiel štandardné, tepelnoizolačné, bezpečnostné, protislnečné a zvukovoizolačné sklá od svetových výrobcov skiel Glaverbel, Pilkinton. Pokovená vrstva skla v štandardnom vyhotovení zlepšuje akustické ako aj tepelnoizolačné vlastnosti o niekoľko desiatok percent oproti sklám ktoré sú osadené v súčasnosti na starých oknách.
Ak sa Vám doposiaľ nerosili a po výmene sa rosia, je to prvý príznak, že nastala zmena v cirkulácii vzduchu. Priestor sa uzavrel vďaka nepriepustnosti nových okien. Vodné pary, ktoré doteraz unikali cez škáry medzi krídlom a rámom alebo poza samotného rámu sa zrazia. To problém, s ktorým sa zákazníci nevedia zmieriť. Vlhkosť ovzdušia má mnohé príčiny ako je varenie, sušenie bielizne v byte, výskyt kvetov, ale aj po samotnej montáži je zvýšená tvorba vlhkosti pri vysýchaní čerstvej omietky. Nechceme sa venovať príčinám vzniku vlhkosti, ale ich odstráneniu. Vetranie je najúčinnejší spôsob ako sa zrážaniu vlhkosti na oknách vyhnúť. Vetráme krátkodobo (v päťminútových intervaloch ), ale účinne ( vytvorte aj malý prievan ) hlavne v zimnom období sú tak straty tepla najmenšie oproti starým oknám kde to vetranie bolo vlastne sústavne. Po skončení vykurovacieho obdobia doporučujeme využívať mikroventiláciu, ktorou sú naše okná štandardne vybavené. Problematikou rosenia okien sa detailnejšie zaoberajú mnohé webové stránky a tu je niekoľko odkazov.
Zákazníci očakávajú, na jednej strane, minimálne straty tepla s maximálnym odhlučnením miestnosti. Je to pochopiteľné, avšak pre splnenie týchto požiadaviek musí byť splnená podmienka veľmi dobrého utesnenia okna. Na druhej strane však vzniká problém s ventiláciou. Pokiaľ používame veľmi hermeticky uzatvorené okná a dvere, bránime prístupu vzduchu, dôsledkom čoho je príliš vysoká vlhkosť v miestnosti, čo môže viesť k výskytu pliesní. Môžeme tomu zabrániť použitím mikroventilácie, častým vetraním a používaním špeciálnych zariadení, ktoré dávkujú množstvo privádzaného vzduchu do miestnosti. Príliš veľká tesnosť teda nemusí byť vždy prospešná. Preto nepoužívame systémy s trojitým tesnením ale preferujeme dvojité tesnenia. Dve tesnenia zachycujú prievan, prach a vodu a zároveň vytvárajú príjemnú obytnú klímu. V priebehu skúšky udržali naše okná tesnosť vetra so silou 700 Pa, čo je sila uragánu. Kľúčovú úlohu v zachovaní tesnosti zohráva taktiež tesnenie ako materiál, z ktorého bolo vyrobené i jeho tvar. Ide o to, aby sa v priebehu veľkých mrazov a nízkych teplôt príliš nezmršťovalo, lebo v tom prípade by za silného vetra mohlo dôjsť k prefúknutiu.
V súčasnosti možno na našom trhu prísť do kontaktu s oknami na báze dreva, plastov, kovov a ich kombinácií. Vývoj okien z týchto materiálových variantov dospel tak ďaleko, že ich možno považovať za rovnocenné konštrukcie, ktoré dlhodobo spĺňajú svoje funkcie. Kupujúci sa nesmie dať zlákať reklamnými tvrdeniami jednotlivých predajcov. Mal by dať prednosť kvalitnému výrobcovi s certifikátom a referenciami o realizácii jeho výrobkov. Pri porovnávaní produktov od rôznych dodávateľov treba navzájom porovnávať porovnateľné parametre – napr. miesto a tvar tesniacich profilov, fyzikálne parametre vlysov a zasklenia, typ kovania, výstuž profilov a pod. Niektoré parametrické údaje sme uviedli vyššie. Dôležité je sledovať aj pomer ceny a kvalitatívnych parametrov okna – môže sa totiž stať, že bude platiť “za málo peňazí, málo muziky“.
Životnosť okna je predovšetkým spojená s pevnosťou rámu, kvalitou kovania a samotného plastu. V našich oknách používame viackomorové profily s veľmi dobrou statikou. Dôležité sú kovové výstuže. Používame profily REHAU z pozinkovanej ocele minimálnej hrúbky 1,5 mm. Päťkrát zalomený profil v krídle a štvorcový profil v ráme zabezpečujú výnimočnú pevnosť okien. Dobrá povesť všetkých našich dodávateľov je zárukou dlhodobého a bezporuchového používania našich okien. Potvrdzuje to päťročná záruka, ktorú poskytujeme na naše výrobky.

Technická podpora

Riešenie
Otvoríme krídlo okna a v časti horného pántu (obr.1) zasunieme nastavovací kľúč (imbusový 4) do hlavičky nastavovacej skrutky a otočením v smere hodinových ručičiek otočíme 1x o 360° (jedna otočka). Krídlo vyskúšame a ak týmto zásahom sa závada odstránila nastavenie je ukončené. Ak závada pretrváva celý proces opakujte až do odstránenia závady.
Riešenie
V časti spodného pántu (obr.2) zasunieme nastavovací kľúč z vrchu do otvoru, kde sa nachádza hlavička nastavovacej skrutky. Otočíme skrutku proti otáčaniu hodinových ručičiek 1x o 360°(jedna otočka). Krídlo vyskúšame a ak týmto zásahom sa závada odstránila nastavenie je ukončené. Ak závada pretrváva celý proces opakujte až do odstránenia závady.
Riešenie
V časti spodného pántu (obr.2) zasunieme nastavovací kľúč z vrchu do otvoru, kde sa nachádza hlavička nastavovacej skrutky. Otočíme skrutku proti otáčaniu hodinových ručičiek 1x o 360°(jedna otočka). Krídlo vyskúšame a ak týmto zásahom sa závada odstránila nastavenie je ukončené. Ak závada pretrváva celý proces opakujte až do odstránenia závady.
Riešenie
V časti spodného pántu zasunieme nastavovací kľúč z boku do hlavička nastavovacej skrutky. Otočíme skrutku oproti smeru hodinových ručičiek 1x o 360° (jedna otočka). Krídlo vyskúšame a ak týmto zásahom sa závada odstránila nastavenie je ukončené. Ak závada pretrváva celý proces opakujte až do odstránenia závady.
Riešenie
Otvoríme krídlo okna a v časti horného pántu zasunieme nastavovací kľúč do hlavičky nastavovacej skrutky a otočením v smere hodinových ručičiek otočíme 1x o 360° (jedna otočka). Zatvoríme krídlo a v časti spodného pántu zasunieme nastavovací kľúč z boku do hlavička nastavovacej skrutky. Otočíme skrutku v smeru hodinových ručičiek 1x o 360° (jedna otočka). Krídlo vyskúšame a ak týmto zásahom sa závada odstránila nastavenie je ukončené. Ak závada pretrváva celý proces opakujte až do odstránenia závady.
Riešenie
V časti spodného pántu zasunieme nastavovací kľúč z vrchu do otvoru, kde sa nachádza hlavička nastavovacej skrutky. Otočíme skrutku proti otáčaniu hodinových ručičiek 1x o 360°(jedna otočka). Krídlo vyskúšame a ak týmto zásahom sa závada odstránila nastavenie je ukončené. Ak závada pretrváva celý proces opakujte až do odstránenia závady. Ak pri nastavovaní krídla sa odstráni závada hore a vznikne šúchanie dole (roh krídla v Klučkovej časti) otvoríme krídlo okna a v časti horného pántu zasunieme nastavovací kľúč do hlavičky nastavovacej skrutky a otočením v smere hodinových ručičiek otočíme 1x o 360° (jedna otočka). Krídlo vyskúšame a opakujeme nastavenie do odstránenia závady. Pomer otáčok na vrchnom a spodnom pánte volíme tak aby po nastavení bola rovnomerná medzera medzi rámom a krídlom v časti kľučky.
Riešenie
Otvoríme krídlo okna a v časti horného pántu zasunieme nastavovací kľúč do hlavičky nastavovacej skrutky a otočením v smere hodinových ručičiek otočíme 1x o 360° (jedna otočka). Zatvoríme krídlo a v časti spodného pántu zasunieme nastavovací kľúč z boku do hlavičky nastavovacej skrutky. Otočíme skrutku oproti smeru hodinových ručičiek iba o 180° (pol otočky). Krídlo vyskúšame a pri zatváraní kontrolujeme či šúchanie neprestalo. Nastavovací proces opakujeme do odstránenia závady. Pomer otáčok na vrchnom a spodnom pánte volíme tak aby po nastavení bola rovnomerná medzera medzi rámom a krídlom v časti kľučky.
Riešenie
V časti spodného pántu zasunieme nastavovací kľúč z boku do hlavička nastavovacej skrutky. Otočíme skrutku v smere hodinových ručičiek 1x o 360° (jedna otočka). Krídlo vyskúšame a ak týmto zásahom sa závada odstránila nastavenie je ukončené. Ak závada pretrváva celý proces opakujte až do odstránenia závady.